حوزه هنری در صدا و سیما

رادیو تلویزیون ستاره‌دارها سوژه‌دار
رادیو تلویزیون ستاره‌دارها سوژه‌دار

نمایش به تفکیک
1398/11/26 - 08:13:41

نماهنگی تهیه شده در مرکز موسیقی و روابط عمومی حوزه هنری

هفت 5':21"
1398/11/26 - 02:35:42

گفتگو در مورد تولیدات فیلم های سینمایی در کشور و اشاره به سازمان های مختلف مانند حوزه هنری

هفت 0':54"
1398/11/26 - 01:55:58

گفتگو در مور تولیدات سینمایی سازمان ها و موسسات مختلف در جشنواره فجر و اشاره به حوزه هنری

هفت 3':46"
1398/11/26 - 00:58:17

گفتگو در مورد تولیدات فیلم های سینمایی و اشاره به سازمان های مختلف از جمله حوزه هنری

اخبار22 1':38"
1398/11/25 - 22:15:00

گزارشی در مورد برگزاری نمایشگاه آسمان نگاره ها در حوزه هنری

1398/11/24 - 19:45:36

گفتگو با رئیس حوزه هنری در مورد سپهبد شهید سلیمانی

1398/11/24 - 17:37:42

روخوانی کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی

هنربین 14':53"
1398/11/24 - 11:20:27

برنامه ای تهیه شده در مرکز تلویزیون حوزه هنری

تیزر 4':2"
1398/11/23 - 19:26:16

تیزری با موضوع انتقام سخت تهیه شده در مرکز انیمیشن حوزه هنری

1398/11/23 - 17:53:18

روخوانی بخشی از کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی از انتشارات سوره مهر

پلاک یک 9':18"
1398/11/23 - 13:49:00

گزارشی در مورد جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری چهره مردمی سال 98 با حضور رئیس حوزه هنری

1398/11/22 - 23:48:31

روخوانی بخشی از کتاب خاطرات عزت شاهی

1398/11/22 - 23:38:29

معرفی کتاب در کمین گل سرخ

1398/11/22 - 22:44:21

برنامه ای در مورد آثار هدایت الله بهبودی و مرتضی سرهنگی

1398/11/22 - 16:05:56

گزارشی در مورد برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب آن مرد با باران می آید

خانه تو 2':46"
1398/11/22 - 15:39:41

معرفی کتاب سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آید

1398/11/22 - 00:41:01

پخش مراسم شب شعر سردار آسمانی در حوزه هنری

1398/11/21 - 18:08:35

معرفی کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی

1398/11/21 - 17:03:57

روخوانی بخشی از کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی

1398/11/21 - 15:39:49

گزارشی در مورد نمایشگاه آسمان نگاره ها در حوزه هنری

1398/11/21 - 00:40:03

پخش مراسم شب شعر سردار آسمانی در حوزه هنری

اخبار0 3':7"
1398/11/21 - 00:27:06

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

اخبار0 0':43"
1398/11/21 - 00:03:23

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

1398/11/20 - 22:37:56

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

1398/11/20 - 21:51:16

صحبت های مجری برنامه در مورد برگزاری کارگاه اسرار و ابزار طنزپردازی در حوزه هنری

اخبار21 3':13"
1398/11/20 - 21:44:49

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

1398/11/20 - 20:45:44

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

اخبار19 2':11"
1398/11/20 - 19:09:14

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

1398/11/20 - 17:17:01

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

اخبار17 1':56"
1398/11/20 - 17:01:10

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

اخبار16 2':51"
1398/11/20 - 16:13:36

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

1398/11/20 - 15:30:24

معرفی کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی

اخبار14 0':58"
1398/11/20 - 14:29:38

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

اخبار14 2':9"
1398/11/20 - 14:12:38

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

1398/11/20 - 13:45:18

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

هفتانه 0':26"
1398/11/20 - 13:32:33

توضیحاتی در مورد مهم ترین پروژه های دهه فجر سازمان سینمایی حوزه هنری

اخبار8 2':52"
1398/11/20 - 08:02:31

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

اخبار7 2':55"
1398/11/20 - 07:01:36

برگزاری سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی برای بزرگداشت رمان آن مرد با باران می آید و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب

1398/11/19 - 23:24:15

برنامه ای در مورد مراسم افتتاح سالن نمایش سعید کشن فلاح در حوزه هنری با حضور رئیس حوزه هنری

1398/11/19 - 17:49:50

معرفی کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی

1398/11/19 - 16:32:03

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی از حضور سینما سیار در مناطق مرزنشین خراسان شمالی خبر داد

1398/11/17 - 23:34:50

معرفی کتاب فرکانس 1160 از انتشارات سوره مهر

هنربین 14':54"
1398/11/17 - 13:57:30

برنامه ای تهیه شده در مرکز تلویزیون حوزه هنری

1398/11/17 - 13:30:34

برنامه ای تهیه شده در مرکز تلویزیونی حوزه هنری

اخبار11 1':45"
1398/11/17 - 11:09:43

گزارشی در مورد هنر انقلاب در حوزه هنرهای تجسمی

اخبار21 1':22"
1398/11/16 - 21:36:15

گزارشی در مورد تقدیر از نویسندگان برگزیده کتاب سال ایران از جمله آقای کاظمی نویسنده کتاب نقاشی قهوه خانه

اخبار21 1':10"
1398/11/16 - 21:13:52

گزارشی در مورد تقدیر از نویسندگان برگزیده کتاب سال ایران از جمله آقای کاظمی نویسنده کتاب نقاشی قهوه خانه

برخط شو 0':25"
1398/11/15 - 14:30:41

معرفی کتاب به کی میگن قهرمان از انتشارات سوره مهر

هفتانه 0':24"
1398/11/15 - 13:37:54

رئیس حوزه هنری : ادبیات دفاع مقدس برای جهانیان موضوع جدید و جذابی است و ما با همین تفکرات نگاه های جدیدی را ترویج می کنیم که در جبهه های ما حاکم بوده است

قلمستان 14':49"
1398/11/15 - 10:11:30

برنامه ای در مورد کتاب های خانم ضرابی زاده از جمله دختر شینا

1398/11/15 - 08:04:49

گفتگو با آقای قدیریان در مورد انقلاب اسلامی به روایت هنر

اخبار7 0':50"
1398/11/15 - 07:04:45

گشایش نمایشگاه آسمان نگاره ها در حوزه هنری به مناسبت دهه فجر

پلاک 8 3':35"
1398/11/14 - 13:50:20

گفتگو با مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در مورد نمایشگاه آسمان نگاره ها

1398/11/14 - 09:11:46

معرفی کتاب دختر شینا

1398/11/14 - 08:49:09

معرفی کتاب اسماعیل از انتشارات سوره مهر

1398/11/14 - 08:48:29

معرفی کتاب تالار پذیرایی پایتخت از انتشارات سوره مهر

1398/11/14 - 08:28:23

معرفی کتاب آن مرد با باران می آید از انتشارات سوره مهر و گفتگو با نویسنده آن

1398/11/14 - 08:26:58

معرفی کتاب قطار 57 از انتشارات سوره مهر

1398/11/13 - 13:27:02

گفتگو با مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری در مورد سرودن قطعه قاسم هنوز زنده است به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

اخبار0 0':18"
1398/11/13 - 00:10:20

گزارشی در مورد طرح های افتتاح شده به مناسبت دهه فجر از جمله ترین طرح های سازمان سینمایی حوزه هنری

اخبار21 0':16"
1398/11/12 - 21:12:03

گزارشی در مورد مهم ترین طرح های سازمان سینمایی حوزه هنری که به بهره برداری رسید

1398/11/12 - 20:40:25

گزارشی در مورد طرح های افتتاح شده به مناسبت دهه فجر از جمله ترین طرح های سازمان سینمایی حوزه هنری

اخبار14 0':32"
1398/11/12 - 14:15:56

آغاز ساخت و افتتاح 21 سینمای حوزه هنری همزمان با دهه فجر - توضیحاتی در این مورد به نقل از مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری

اخبار14 0':5"
1398/11/12 - 14:02:13

آغاز ساخت و افتتاح 21 سینمای حوزه هنری همزمان با دهه فجر

اخبار12 0':5"
1398/11/12 - 12:01:59

آغاز ساخت و افتتاح 21 سینمای حوزه هنری همزمان با دهه فجر

1398/11/12 - 11:32:00

آغاز ساخت و افتتاح 21 سینمای حوزه هنری همزمان با دهه فجر - توضیحاتی در این مورد به نقل از مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری

هفت 43':18"
1398/11/12 - 00:15:27

گفتگو در مورد جشنواره فیلم فجر با حضور سید محمد حسینی مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری

شب سینما 51':24"
1398/11/10 - 23:23:49

گفتگو در مورد جشنواره فیلم فجر با حضور سید محمد حسینی مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری

1398/11/10 - 20:56:54

گزارشی در مورد کتاب روزهای بی آینه

هنربین 14':9"
1398/11/10 - 14:10:41

برنامه ای تهیه شده با مشارکت مرکز تلویزیون حوزه هنری

اخبار22 2':43"
1398/11/09 - 22:12:31

گزارشی در مورد آغاز نهضت ترجمه در سوره مهر با رویکرد ترجمه کتاب های دفاع مقدس به زبان های دیگر - مصاحبه با رئیس حوزه هنری

خانه تو 18':5"
1398/11/09 - 15:34:43

گفتگو با نویسنده کتاب خاطرات سفیر

1398/11/08 - 22:06:33

معرفی کتاب من او

کوبه 1':1"
1398/11/08 - 15:43:07

اهدای کتاب و بسته فرهنگی به کودکان سیل زده سیستان و بلوچستان توسط حوزه هنری کودک و نوجوان