حوزه هنری در صدا و سیما

عصر من

1398/10/11 15:11:54


گفتگو با مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری در مورد فیلم ها و مجموعه های مناسبتی...


مدیر مرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه هنری - حسینی