حوزه هنری در صدا و سیما

هنربین

1398/10/12 13:44:29


گزارشی در مورد نمایشگاه اسباب بازی و مصاحبه با مدیر بازار و امور مشارکت های مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری...


مدیر بازار و امور مشارکت های مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری - خان باباخانی