حوزه هنری در صدا و سیما

نقد سینما

1398/10/13 22:52:47


صحبت های مجری برنامه در مورد نصب تصاویر سردار سلیمانی بر سر در سینماهای مرتبط با مدیریت حوزه هنری به دستور رئیس حوزه هنری...