حوزه هنری در صدا و سیما

1398/10/14 20:31:09


هنرمندان عرصه های مختلف با حضور در حوزه هنری با سردار سلیمانی تجدید عهد کردند...


مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری - شجاعی طباطبایی
مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی