حوزه هنری در صدا و سیما

1398/10/14 23:04:23


گفتگو در مورد واکنش هنرمندان به شهادت سردار سلیمانی و اشاره به آقای زارعی...


مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی