حوزه هنری در صدا و سیما

شب تئاتر

1398/10/14 23:09:47


گفتگو در مورد تولید تئاترهای خیابانی با موضوع مقاومت و حاج قاسم سلیمانی به نقل از مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری...


مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی