حوزه هنری در صدا و سیما

1398/10/14 20:04:52


گزارشی در مورد مراسم تجدید عهد هنرمندان با سردار سلیمانی در حوزه هنری - مصاحبه با مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری...


مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی