حوزه هنری در صدا و سیما

شب موسیقی

1398/10/15 23:55:50


گفتگو با آقای صنعتگر در مورد قطعه ساخته شده برای سردار سلیمانی و اشاره به همکاری آقای عرفان پور مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری برای ساخت این قطعه...


مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری - عرفان پور