حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار8:30

1398/10/16 08:48:48


مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری : نمایش بزرگی با موضوع مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی تولید می شود...


مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی