حوزه هنری در صدا و سیما

عصر من

1398/10/15 15:34:15


گفتگو با مدیر دفتر شعر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در مورد برگزاری شب شعر در حوزه هنری...


مدیر مسئول بخش شعر حوزه هنری - داوودی