حوزه هنری در صدا و سیما

ما ایستاده ایم

1398/10/16 18:00:53


گفتگو با مدیر دفتر شعر حوزه هنری در مورد اشعار سروده شده به مناسبت شهادت سردار سلیمانی...


مدیر مسئول بخش شعر حوزه هنری - داوودی