حوزه هنری در صدا و سیما

ایران امروز

1398/10/16 12:53:44


گزارشی در مورد برگزاری مراسم تجدید عهد هنرمندان با سردار سلیمانی در مسجد آیت الله خامنه ای حوزه هنری - مصاحبه با مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری...


مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی