حوزه هنری در صدا و سیما

کافه هنر

1398/10/16 16:20:32


گفتگو با مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در مورد اجرای نمایش توسط مرکز هنرهای نمایشی برای گرامیداشت سردار سلیمانی...


مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی