حوزه هنری در صدا و سیما

1398/10/17 07:27:50


گفتگو با نویسنده کتاب آن 23 نفر در مورد نامه سردار سلیمانی به ایشان و توجه سردار به این کتاب...