حوزه هنری در صدا و سیما

1398/10/17 13:40:55


گفتگو با مدیرکل آفرینش های ادبی حوزه هنری در مورد برگزاری مراسم شب شعر سردار آسمانی در حوزه هنری...


مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری - محمدی