حوزه هنری در صدا و سیما

سردار آسمانی

1398/10/17 19:25:51


پخش زنده مراسم شب شعر سردار آسمانی در حوزه هنری و مصاحبه با رئیس حوزه هنری...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف