حوزه هنری در صدا و سیما

جمعه ایرانی

1398/10/18 22:36:57


گفتگو با مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری در مورد نماهنگ قاسم هنوز زنده است...


مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری - عرفان پور