حوزه هنری در صدا و سیما

رادیو کتاب

1398/10/18 17:44:28


گفتگو با مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در مورد نمایش مثل ماهی در خاک...


مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی