حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار20:30

1398/10/19 21:07:21


گزارشی در مورد آثار هنری منتشر شده به مناسبت شهادت سردار سلیمانی از جمله نماهنگ قاسم هنوز زنده است با شعری از آقای عرفان پور تهیه شده در مرکز موسیقی و روابط عمومی حوزه هنری...