حوزه هنری در صدا و سیما

نقد سینما

1398/10/20 22:52:30


گزارشی در مورد مراسم تجدید عهد هنرمندان با سردار سلیمانی در حوزه هنری و تصویری از حضور رئیس حوزه هنری در این مراسم...