حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار1:30

1398/10/22 01:43:05


گزارشی در مورد معرفی برگزیدگان مسابقه بین المللی ترامپیسم و مصاحبه با مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری...


مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری - شجاعی طباطبایی