حوزه هنری در صدا و سیما

1398/10/22 09:45:10


گزارشی در مورد معرفی برگزیدگان مسابقه بین المللی ترامپیسم و مصاحبه با مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری...


مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری - شجاعی طباطبایی