حوزه هنری در صدا و سیما

نمادو

1398/10/23 11:30:51


گزارشی در مورد برگزاری مراسم شب شعر سردار آسمانی با حضور رئیس حوزه هنری - مصاحبه با آقای فیض...


مدیر دفتر طنز حوزه هنری - فیض