حوزه هنری در صدا و سیما

عصر فیروزه ای

1398/10/25 16:50:51


گفتگو با رئیس حوزه هنری کردستان در مورد یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره...