حوزه هنری در صدا و سیما

هنربین

1398/10/26 14:06:41


گزارشی در مورد برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه ترامپیسم در حوزه هنری - مصاحبه با رئیس و مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف
مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری - شجاعی طباطبایی