حوزه هنری در صدا و سیما

1398/10/27 23:17:28


گفتگو با حضور مدیر مرکز انیمیشن حوزه هنری در مورد اقتصاد انیمیشن ایران و جهان...


مدیر مرکز تلویزیونی و پویانمایی حوزه هنری - کاوه