حوزه هنری در صدا و سیما

تماشاخانه

1398/10/27 16:52:40


گفتگو با مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در مورد نمایش ماهی در خاک...


مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی