حوزه هنری در صدا و سیما

هفتانه

1398/11/01 13:32:13


مدیر دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری : سومین کارگاه فصلی دور نوین پروژه جامع ملی آموزش درام نویسی با نام چهارفصل تئاتر ایران 19 و 20 دی ماه برگزار شد...


مدیر دفتر مطالعات و پژوهش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری - آقاخانی