حوزه هنری در صدا و سیما

1398/11/02 08:07:47


مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه کتاب های ترجمه شده سوره مهر به زبان های خارجی برگزار شد - توضیحاتی در مورد سخنان رئیس و معاون اداری مالی حوزه هنری در این مراسم...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف
معاون اداری مالی حوزه هنری - قره داغی