حوزه هنری در صدا و سیما

1398/11/03 21:49:26


گزارشی در مورد رونمایی از کتاب پاییز پنجاه سالگی در مراسم شب خاطره حوزه هنری و مصاحبه با آقای سرهنگی...


مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری - سرهنگی