حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار22

1398/11/03 22:01:46


گزارشی در مورد رونمایی از کتاب پاییز پنجاه سالگی در مراسم شب خاطره حوزه هنری و مصاحبه با آقای سرهنگی...