حوزه هنری در صدا و سیما

تقاطع فرهنگ

1398/11/03 20:13:18


گفتگو با رئیس حوزه هنری در مورد افتتاح نمایشگاهی از 150 عنوان کتاب ترجمه شده از انتشارات سوره مهر به زبان های خارجی...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف