حوزه هنری در صدا و سیما

ردپا

1398/11/04 23:01:24


مستندی با موضوع بررسی کاریکاتورهای سیاسی با حضور آقای سید مسعود شجاعی طباطبایی...


مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری - شجاعی طباطبایی