حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار21

1398/11/05 21:39:40


گزارشی در مورد کتاب های خوانده شده توسط سردار سلیمانی و یادداشت های ایشان در حاشیه این کتاب ها - مصاحبه با رئیس حوزه هنری...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف