حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار19

1398/11/05 19:09:25


جلسه داوری بخش شعر کلاسیک هفدهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره در حوزه هنری برگزار شد...