حوزه هنری در صدا و سیما

سردار دل ها

1398/11/06 11:20:49


گفتگو با آقای صنعتگر در مورد ساخت نماهنگ قاسم هنوز زنده است و اشاره به سرودن این کار توسط آقای عرفان پور و حمایت حوزه هنری...