حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار7

1398/11/06 07:05:39


معاون فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان : مستند زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی با موضوع رابطه عاطفی با کودکان و نوجوانان تولید می شود...


معاون فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان - حسین زاده