حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار8

1398/11/06 08:04:40


معاون فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان : مستند زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی با موضوع رابطه عاطفی با کودکان و نوجوانان تولید می شود...


معاون فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان - حسین زاده