حوزه هنری در صدا و سیما

شب موسیقی

1398/11/06 23:46:29


گفتگو در مورد تولید موسیقی در کشور و اشاره به عدم فعالیت حوزه هنری در این زمینه...