حوزه هنری در صدا و سیما

1398/11/06 07:29:17


رئیس حوزه هنری خوزستان از تبدیل سینما بهمن و اکسین اهواز به پردیس سینمایی خبر داد...