حوزه هنری در صدا و سیما

صبح به وقت فرهنگ

1398/11/07 06:53:01


رئیس حوزه هنری استان گلستان از راه اندازی 5 سالن سینما در پردیس سینما عصر جدید گرگان خبر داد...