حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار8

1398/11/08 08:02:17


نخستین جلسه ستاد هماهنگی فعالیت های فرهنگی، هنری و رسانه ای سردار سلیمانی با حضور رئیس حوزه هنری برگزار شد...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف