حوزه هنری در صدا و سیما

1398/11/08 07:02:05


نخستین جلسه ستاد هماهنگی فعالیت های فرهنگی، هنری و رسانه ای سردار سلیمانی با حضور رئیس حوزه هنری برگزار شد...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف