حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار22

1398/11/09 22:12:31


گزارشی در مورد آغاز نهضت ترجمه در سوره مهر با رویکرد ترجمه کتاب های دفاع مقدس به زبان های دیگر - مصاحبه با رئیس حوزه هنری...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف