حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار20:30

1398/11/12 20:40:25


گزارشی در مورد طرح های افتتاح شده به مناسبت دهه فجر از جمله ترین طرح های سازمان سینمایی حوزه هنری...