حوزه هنری در صدا و سیما

هفتانه

1398/11/15 13:37:54


رئیس حوزه هنری : ادبیات دفاع مقدس برای جهانیان موضوع جدید و جذابی است و ما با همین تفکرات نگاه های جدیدی را ترویج می کنیم که در جبهه های ما حاکم بوده است...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف