حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار21

1398/11/16 21:36:15


گزارشی در مورد تقدیر از نویسندگان برگزیده کتاب سال ایران از جمله آقای کاظمی نویسنده کتاب نقاشی قهوه خانه...