حوزه هنری در صدا و سیما

1398/11/17 11:09:43


گزارشی در مورد هنر انقلاب در حوزه هنرهای تجسمی...


مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری - شجاعی طباطبایی