حوزه هنری در صدا و سیما

1398/11/19 23:24:15


برنامه ای در مورد مراسم افتتاح سالن نمایش سعید کشن فلاح در حوزه هنری با حضور رئیس حوزه هنری...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف
مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری - زارعی